Polityka prywatności

Niniejszym informujemy, że w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej oraz w korespondencji prowadzonej z Procardia Medical jest ProCardia Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000174150 posiadająca REGON: 015560894, NIP: 951-208- 64-52.

Przekazane dane osobowe przetwarzane są w celach: umożliwienia korzystania ze strony internetowej Administratora i podjęcia kontaktu na Pana/Pani żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz poprawy działania strony internetowej, w szczególności opracowań statystycznych i dokonywania badań analitycznych na potrzeby wewnętrzne, na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, zgodnie z przepisami prawa, w tym przez okres niezbędny do realizacji kontaktu. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Pozyskane dane mogą być przekazywane:

 1. kontrahentom i klientom administratora, w tym dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych – wyłącznie w niezbędnym zakresie, w związku ze współpracą z administratorem;
 2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie obejmowało automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

W przypadku zamieszczenia ewentualnych odnośników do innych stron WWW na stronie internetowej administratora, po przejściu na te strony zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności tych stron. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych przyjęte w ramach odrębnych serwisów.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym udostępnionych w korespondencji, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Podmiotowi danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: dane.osobowe@procardia.pl

Pliki cookies

Niniejsza strona internetowa może wykorzystywać informacje zawarte w Twojej przeglądarce, w tym w postaci plików cookies w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji korzystającego, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy, korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. promowania wybranych usług.

Rodzaje plików cookies:

 1. a) tymczasowe – pozostają w przeglądarce tymczasowo i są usuwane z zamknięciem przeglądarki;
 2. b) stałe – pozostają w przeglądarce po jej zamknięciu przez określony czas (mogą być usunięte przez użytkownika).

W ramach strony internetowej stosowane są:

 1. niezbędne pliki cookies – konieczne dla prawidłowego dostępu do serwisu – możliwe jest ich zablokowanie za pomocą ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować utrudniony dostęp bądź brak działania niektórych elementów serwisu,
 2. opcjonalne pliki cookies –
  1. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
  2. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika, ustawień i preferencji,
  3. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań użytkownika

Korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze / urządzeniu w podanych wyżej celach zgodnie z zastosowanym wyborem. Zablokowanie plików cookies możliwe jest poprzez ustawienia przeglądarki – w tym istnieje możliwość usunięcia plików cookies, które już znajdują się na urządzeniu, a także ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby uniemożliwić ich umieszczanie w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć w menu pomocy przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może negatywnie wpłynąć na działanie strony internetowej.

 

https://www.procardia.pl/wp-content/uploads/2023/04/for-doctors-1.jpg
Strona dostępna jest tylko dla lekarzy
opuść stronę